Αφίσες: Hangover 2, Real Steel, Super 8, Iron Sky, La Piel Que Habito, Shark Night1. The Hangover Part II2. Real Steel 3. Super 8 (προφανέστατος φόρος τιμής στο Close Encounters) 4. Iron Sky5. La Piel Que Habito 6. Shark Night 3D 7. YellowBrickRoad 8. The Muppets