Αφίσες: Kick-Ass, Toy Story 3, The Losers, Prince of Persia, Alien vs Ninja...

BSG: Bullshit Galactica-Season 1