Αφίσες: Piranha 3-D, Μαχαιροβγάλτης, You Will Meet a Tall Dark Stranger...
1. Piranha 3-D 2. Μαχαιροβγάλτης 3. You Will Meet a Tall Dark Stranger
4. Harry Potter and the Deathly Hallows 5. Sammy's Adventures: The Secret Passage 6. Megamind 7. Space Battleship Yamato